GDP của Đức trong Chế độ sụp đổ, Đường xu hướng quan trọng của EUR / USD

Một đường xu hướng quan trọng đã bị phá vỡ trong GDP của Đức ở Chế độ sụp đổ, cặp tiền tệ EUR / USD. Mức hỗ trợ quan trọng tại 3.6888 hiện đã bị phá hủy hoàn toàn với EUR / USD để giao dịch phần còn lại của phiên ở mức kháng cự tăng dần.

Động lực chính cho việc tiếp tục phạm vi EUR / USD hiện tại là thực tế là mức hỗ trợ mạnh ở mức 3.6237 đã bị phá hủy và giá đã nhảy lên mức cao mới mọi thời đại so với Đô la Mỹ. Với sự bứt phá nghiêm trọng từ đường xu hướng bị phá vỡ tại khu vực hỗ trợ trước đó vào khoảng 3.6888, việc phá vỡ dưới đường xu hướng ở mức 3.6237 sẽ rất quan trọng cho bất kỳ cơ hội phục hồi nào trong cặp tiền tệ EUR / USD.

Như đã thấy trong thời gian gần đây, các mức kháng cự của GDP của Đức trong Chế độ sụp đổ, cặp tiền tệ EUR / USD hiện vẫn còn nguyên vẹn, điều đó có nghĩa là thử nghiệm tiếp theo trông giống như một hỗ trợ dài hạn. Như đã thảo luận nhiều lần, việc phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng này có thể sẽ dẫn đến sự phục hồi hơn nữa trong cặp tiền tệ EUR / USD.

Sự tiếp tục của phạm vi EUR / USD hiện tại cũng có thể được nhìn thấy trong thực tế là mức hỗ trợ quan trọng tại 3.6888 hiện đã bị phá hủy và giá đã nhảy lên mức cao mới mọi thời đại so với Đô la Mỹ. Với việc phá vỡ dưới đường xu hướng ở mức 3.6888, việc phá vỡ dưới đường xu hướng ở mức 3.6237 sẽ rất quan trọng đối với bất kỳ cơ hội phục hồi nào nữa trong cặp tiền tệ EUR / USD.

Trong hai tuần qua, các mức hỗ trợ quan trọng cho sự phục hồi liên tục của GDP Đức trong Chế độ sụp đổ, cặp tiền tệ EUR / USD đã bị phá vỡ và đường xu hướng đã bị phá vỡ. Đây là một tín hiệu quan trọng vì sự phục hồi có thể không bền vững nếu không điều chỉnh thành công.

Các mức hỗ trợ chính cho việc tiếp tục phạm vi EUR / USD hiện tại vẫn còn nguyên vẹn, điều đó có nghĩa là thử nghiệm tiếp theo trông giống như một hỗ trợ dài hạn. Như đã thảo luận nhiều lần, việc phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng này có thể sẽ dẫn đến sự phục hồi hơn nữa trong cặp tiền tệ EUR / USD.

Một thử nghiệm về các đường kháng cự quan trọng trong GDP của Đức ở Chế độ sụp đổ, cặp tiền tệ EUR / USD có thể được nhìn thấy trong thực tế là các mức hỗ trợ tại 3.6888 và các đường kháng cự hiện tại đã ổn định. Các mức này đại diện cho các khu vực hỗ trợ quan trọng sẽ giúp tạo điều kiện phục hồi thành công cặp tiền tệ EUR / USD.

Sau khi phá vỡ đường xu hướng trước đó tại khu vực hỗ trợ trước đó vào khoảng 3.6888, giá GDP của Đức ở Chế độ sụp đổ, cặp tiền EUR / USD hiện đang giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại so với Đô la Mỹ. Đây là một chỉ số quan trọng và tăng giá trong sự phục hồi tổng thể của cặp tiền tệ EUR / USD sẽ chứng minh sự tiếp tục của phạm vi hiện tại.

Việc phá vỡ đường xu hướng trước tại khu vực hỗ trợ trước đó vào khoảng 3.6888 có nghĩa là thử nghiệm tiếp theo rất có thể sẽ là thử nghiệm về các mức hỗ trợ quan trọng nhất. Các mức này là các ngưỡng kháng cự hiện tại trong GDP của Đức ở Chế độ sụp đổ, cặp tiền tệ EUR / USD.

Các mức hỗ trợ quan trọng nhất để tiếp tục phạm vi EUR / USD hiện tại vẫn còn nguyên vẹn, điều đó có nghĩa là thử nghiệm tiếp theo trông giống như một hỗ trợ dài hạn. Như đã thảo luận trong một số trường hợp, việc phá vỡ các đường kháng cự quan trọng này có thể sẽ dẫn đến sự phục hồi hơn nữa trong cặp tiền tệ EUR / USD.

Việc phá vỡ đường xu hướng trước đó tại khu vực hỗ trợ trước đó vào khoảng 3.6888 có nghĩa là giá GDP của Đức ở Chế độ sụp đổ, cặp tiền tệ EUR / USD hiện đang giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại so với Đô la Mỹ. Đây là một chỉ số quan trọng và tăng giá trong sự phục hồi tổng thể của cặp tiền tệ EUR / USD sẽ chứng minh sự tiếp tục của phạm vi hiện tại. Nếu bạn đang nắm giữ EUR / USD thì bây giờ là thời gian để hành động bởi vì nó trông giống như một thị trường gấu nhỏ ngay bây giờ với EUR / USD gần $ 1,100 và phần tốt nhất là bạn có thể giao dịch ngắn khi thị trường mở cửa. Chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để giao dịch EUR / USD là rút ngắn trong khi thị trường mở cửa, đó là tin tốt cho các nhà giao dịch vì hệ thống cũng cho phép bán khống và khi EUR / USD chuyển sang một bên, giao dịch có lợi hơn bình thường.