Biểu đồ USD cho DAX tuần tới

Biểu đồ giá cổ phiếu là tuyệt vời nếu bạn có một danh mục lớn các cổ phiếu và cổ phiếu cần được theo dõi. Nó cũng có thể rất hữu ích trong việc đưa ra quyết định về việc mua hoặc bán ai. Nếu bạn là một người giao dịch hàng ngày, bạn nên biết rằng có một số điều quan trọng cần lưu ý khi sử dụng bảng hành động giá.

Có bao nhiêu điểm để giá di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định? DAX không cung cấp giá tại thời điểm của bảng. DAX chỉ cung cấp giá mới nhất. Chuyển động giá thấp nhất mà người xem DAX nhìn thấy sẽ được làm tròn đến một điểm.

Điều này là cần thiết bởi vì rất nhiều dữ liệu lịch sử và giá lịch sử được dựa trên thời gian trung bình dài hơn. Một sự phá vỡ trong dòng có thể có nghĩa là giá đã đi một chặng đường dài từ mức trung bình của nó và do đó là một dấu hiệu cho thấy có điều gì đó bất thường đang xảy ra.

Biểu đồ hành động giá sẽ hiển thị đường hỗ trợ và đường kháng cự. Các đường hỗ trợ thường được vẽ ở dưới cùng và trên cùng của biểu đồ giá để cho biết giá đã ở đâu trong các giai đoạn trước.

Các đường kháng cự được vẽ ở đầu và cuối bảng để chỉ ra rằng giá đã tăng hoặc giảm so với mức trung bình. Trong hai lĩnh vực này, một sự phá vỡ giá cũng sẽ không đi kèm với một sự phá vỡ mạnh mẽ hoặc phá vỡ yếu.

Quan trọng hơn, biểu đồ hành động giá trong tuần và trong vài ngày qua có sẵn. Nếu bạn không có đủ thời gian để đăng nhập vào DAX, bạn có thể nhấp qua bảng và chỉ cần phóng to.

Khi sử dụng biểu đồ hành động giá, có một số tính năng cần tìm. Bạn muốn nhận được giá sau đây và thật dễ dàng để làm điều đó nếu bạn đang sử dụng một nhà phân tích. Bạn có thể đọc chi tiết đầy đủ về các chức năng khác nhau và chúng có thể được tìm thấy trong Trợ giúp DAX.

Hầu hết các nhà đầu tư sử dụng các đường hỗ trợ và kháng cự yêu thích của họ để đưa ra quyết định. Biểu đồ giá và DAX trong tuần để cung cấp cho bạn một lựa chọn khác.

Hầu hết các tính năng trên biểu đồ hành động giá được sử dụng bởi các nhà đầu tư. Một tính năng cần bao gồm là phóng to biểu đồ.

Dễ thấy xu hướng trên biểu đồ nhỏ hơn so với các đường kháng cự và hỗ trợ cùng kích thước. Nó cũng dễ dàng hơn để có được khoảng thời gian khi cổ phiếu sẽ quay đầu nhiều hơn hoặc giảm.

Bạn cũng nên biết rằng bạn có thể biểu thị bằng đồ họa dữ liệu lịch sử. Bạn cũng có thể tìm thấy dữ liệu lịch sử trên biểu đồ.

Nếu bạn đang sử dụng biểu đồ phân tích kỹ thuật, thì có những lúc biểu đồ hành động giá phù hợp hơn biểu đồ phân tích. Ngay cả khi hành động giá không lý tưởng, nó vẫn sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn về việc mua hoặc bán cổ phiếu.